ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017

 

До 13 февруари 2017 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) предоставят едни и същи условия и цени на всички партии,коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и ги обявяват на интернет страницата си.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписване на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник.

Информацията се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

 

Рекламна тарифа

aura-camera

web-design